Fakültemiz

Fakültemizde eğitim süresi bir (1) yılı isteğe bağlı (İngilizce) hazırlık sınıfı olmak üzere toplam beş (5) yıldır. Okulumuz ilk mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi, İ.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda yapılmaktadır. Fakülte binamız ise Üniversitemiz Avcılar Kampüsü sınırları dahilindedir.

Fakültemiz Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinden mezun olan öğrenciler dört farklı sektörde iş bulma imkanına sahiptir. Bunlar; kamu sektörü, özel sektör, gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerdir. Kamu sektörü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü, Spor Federasyonları ve Üniversitelerden oluşmaktadır. Özel sektörde çalışmayı düşünen öğrenciler ise; spor işletmeleri, halkla ilişkiler, basın ve yayın kuruluşlarının spor bölümleri, özel müessese/marka adlı ve anonim şirket statüsündeki spor kulüpleri ve rekreasyon-spor turizmi alanlarında iş sahibi olabilirler.

Gönüllü kuruluşlar; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, spor dernekleri ve vakıflardan oluşmaktadır. Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü’ne; özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Toplam öğrenci sayımız 2006-2007 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle (yabancı dil (İngilizce) hazırlık dahil) 358’dir. Akademik kadromuz ise; 4 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Doktor, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Okutmandan oluşmaktadır.

Ayrıca Fakültemiz eğitim-öğretim programında yer almakta olan derslerimizin bazıları ise Üniversitemizin çeşitli Fakülte ve Yüksekokullarından 40/A maddesine göre görevlendirilen Öğretim Elemanları tarafından verilmektedir.

07/11/2013
17279 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Avcılar Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

Kapalı Spor Salonu 34320 İSTANBUL

Tel:0212 473 7070 (18750) Fax: 0212 473 72 79