Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.09.1996 tarih ve 4240 sayılı yazısı üzerine 12.02.1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 18.03.1997 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazısı üzerine 25.5.2016 tarihli ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuş, ilgili karar 05.06.2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fakültemizin kuruluş amacı; Ülkemiz spor teşkilatının yapı ve işleyiş tarzını tanıtan yöneticiler, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler yetiştirmenin yanı sıra gençlerimizin fiziksel ve psikolojik bakımdan güçlü ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

07/11/2013
3137 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Avcılar Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

Kapalı Spor Salonu 34320 İSTANBUL

Tel:0212 473 7070 (18750) Fax: 0212 473 72 79