Misyon Vizyon Temel Değerler

Misyonumuz;

Evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.

Temel Değerlerimiz;

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak,
Bilimin evrenselliğine inanmak,
Yenilikçi, araştırmacı  olmak,
Doğru, dürüst ve şeffaf olmak,
Kurum içinde uyum ve dayanışmanın olmasını sağlamak,
Kişilerarası din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı yapmadan sevmek ve saygılı olmak,
Mükemmelliği sağlamak,
Estetik duyarlılık içinde olmak,
Toplum bilinci yüksek olmak,
Etik değerleri korumaktır.

07/11/2013
2522 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Avcılar Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

Kapalı Spor Salonu 34320 İSTANBUL

Tel:0212 473 7070 (18750) Fax: 0212 473 72 79