İstanbul Üniversitesi
http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/?p=6702
Export date: Wed Nov 22 1:41:01 2017 / +0000 GMT

Spor Bilimleri Dergisi
1-) Basketbol A-Bayan Milli Takımı Sporcularının Bazı Antropometrik Ölçüm ve Performans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi  1  ///   YÜCESİR İlker, BAYRAKTAR Bülent, METİN Gökhan

2-) Üniversiteli BasketbolculardaYarışma Öncesi Kaygı Düzeyi İle Performans Arasındaki İlişki 2 /// ÖZERKAN Kemal 

3-)  Bursa İli Spor BasınGörevlilerinin Nitelikleri ve Beklentileri (Bursa Örneği) 3 /// KOPARAN Şenay, ÖZTÜRK Füsun

4-) Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Standartları 4 /// ÇİMEN Zafer

5-) Sedanter Kişilere Uygulanan 10 Haftalık Egzersiz Programının Fiziksel Uygunluk ve Kan Parametrelerine Etkisi  5///GÖKSÜ Ömer Can, HARUTOĞLU Hülya, YİĞİT Zerrin

6-) İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi 6 /// AKDUR Hülya, POLAT M. Gülden, CIVGIN Özhan

7-) GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi 7 /// MİRZELİOĞLU Nevzat, DOĞU Gazanfer, MİRZELİOĞLU Dilşad

8 -) İstanbul'daki Artistik Cimnastikçi Aile Profillerinin Belirlenmesi 8 /// ÇOKNAZ Hakkı, GÜLTEKİN Deniz, YILMAZ Burçin

9-) Ev Kadınlarının ve Çalışan Kadınların Fiziksel Aktive Düzeylerinin Araştırılması 9 /// AKDUR Hülya, DONUK Bilge, KORKMAZ Alper, POLAT Gülden, ŞAHİN Süleyman

10-)  18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi 10 /// İRİ Rüçhan, BAŞLAMIŞLI Aylin, GÖKSU Ömer Can

11-) Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi 11 ///KÖRÜK Egemen, BİÇER Turgay, DONUK Bilge

12-) Türkiye'de Elit Düzeyde Bowling Sporu Yapan Erkek Ve Bayanların Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi 12 /// GÖKSU Ömercan, YÜKSEK Selami, EROĞLU Hüseyin

13-) 10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi  13/// GÖKSU Ömercan, YÜKSEK Selami

14-) Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde, Futbol Takımlarında Stratejik Bir Yol Haritası Oluşturmak ve Bir Model Olarak A Milli Futbol Takımı Örneği 14 /// BİÇER Turgay

15-) Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi 15 ///  GÖKSU Ömercan, YÜKSEK Selami

16-) Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarının Profesyonel Futbolcuların Maksimal Oksijen Kapasiteleri Üzerine Etkisi  16///KESLER Alay, KAYA Burçak, ATEŞ Osman, ŞAHİN Mustafa

17-) Spor Kulüplerinin Seyahat Organizasyonlarında Dış Kaynaklardan (Outsourcing) Yararlanma Uygulamaları 17 ///YANCI ATAMAN H. Banu

18-) Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanın Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi 18/// SAĞIROĞLU İsa, ÖNEN Mert Eray, ATEŞ Osman, KAYATEKİN Muhammer, ŞEMİN İlgi

19-) Üç Büyük Kulüp Futbol Taraftarının Sosyal Kimlikleri Ve Şiddete Bakış Açıları 19 /// TÜRKSOY Ayşe Türksoy, ÇİCEK Maksut, BAYANSALDUZ Mehmet

20-) Farklı Liglerde Oynayan Kalecilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi 20 ///  KAYA Burçak,  KESLER Alay,  ATEŞ Osman, ŞAHİN Mustafa, KARABAŞ Coşkun

21-) Spor Kulüplerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Araştırılması  21/// ÇAVUŞOĞLU Selçuk Bora, TÜRKSOY Ayşe, ŞAHİN Mustafa, YANCI ATAMAN H. Banu

22-) 15 Yaş Çocuklarının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi  22/// POLAT Yahya, ÇINAR Vedat, KESLER Alay, ADIGÜZEL Rabia

23-) Türkiye 1. Ligi Erkek Hentbol Takımlarının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi  23 /// ÇELİKBİLEK Sinan, POLAT Yahya, ÇINAR Vedat, ŞAHİN Mustafa

24-) 5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratıcı Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi  24 /// BAYAZIT Betül, ACAR Fatma, ATEŞ Osman, SAĞIROĞLU İsa

25-) Elit Genç Bayan Judocularda Müsabaka Öncesi Hızlı Kilo Vermenin Genel Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 25 /// ZENGİN Banu, YILMAZ Semih, GÜLMEZ İrfan, RAMAZANOĞLU Nusret, SOYKAN Aytekin, DEMİR Ali

26-) 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 26 /// POLAT Yahya, ÇINAR Vedat, ŞAHİN Mustafa, PEPE Osman

27-) Kaynaştırma Grubu ile Eğitilebilir Zihinsel Engelli Grubun Ritm ve Dans Çalışmaları Yoluyla Beceri Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi 27 /// KARACAN Çağla, KABA Zeynep, YENİGÜN Özlem, AYDIN Menşure, BAYAZIT Betül

28-) Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması 28 ///KÜÇÜKBAYCAN Çağlar, YENİGÜN Nahit, YENİGÜN Özlem, DİNÇER Özgür

29-) Astrand ve 3 Step Testlerin Dolaşım Parametreleri, Lökosit, Nötrofil ve Lenfosit Değerleri Üzerine Etkileri  29///KAMAR Adnan, GÜNGÖRDÜ Orhun, YÜCEYILMAZ Birkan, YANCI ATAMAN H. Banu, ŞAHİN Mustafa

30-) Futbol Oyuncularına 35 Metre Maksimal Anaerobik Sprint ile Dikey Sıçrama ve Durarak Uzun Atlama Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  30///   KAMAR Adnan, GÜNGÖRDÜ Orhun, YÜCEYILMAZ Birkan, YANCI ATAMAN H. Banu, ÇAVUŞOĞLU Bora, ŞAHİN Mustafa

31-) Sabah Sporlarına Katılan Ev Hanımlarının Spor Konusundaki Bilgiler, İlgiler Ve Görüşlerinin İncelenmesi / 31// ÖZTÜRK Emine, HANBAY Ecem, KAYA Burçak

32-) Genç Futbol Oyuncularında İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması 32 /// ŞAHBAZ Nuri Şahbaz, GÜLER Cevat, ÖZTÜRK Mehmet

33-) Rehabilitasyon - Engelliler Sporu ve Paralimpikler  33/// KONAR Nurettin, PEPE Kadir

34-) Spor Kulüplerinde Örgütsel Çatışma Yönetimi  34///  YANCI ATAMAN H. Banu, DONUK Bilge, ŞAHİN Süleyman

35-) Judo Sporunun Görme Engelli Öğrenciler Üzerine Etkisinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi 35 ///YILMAZ Semih, TATAR Yaşar, ATEŞ Osman, TİRYAKİ Evren

36-) ----

37-) İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ve Meslek Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi 36 /// ÖZTÜRK Mehmet, YANCI ATAMAN H. Banu, AVCI Sinan

38-) İstanbul Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması 37 /// ÖZTÜRK Mehmet, ÇELİK Alper, YANCI ATAMAN H. Banu

39-) 15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi 38 /// POLAT Yahya, ÇINAR Vedat, ÇATIKKAŞ Fatih, ŞAHİN Mustafa

40-) Futbolcu Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi 39 /// POLAT Yahya, ÇINAR Vedat, ŞAHİN Mustafa, YALÇIN Rahmi

41-) 12-14 Yaş Futbolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Lider Davranışları İle İlgili Sporcu Tatmini 40/// TÜRKSOY Ayşe, ŞARKICI Türker

42-) Ilımlı Aerobik Egzersizlerin İmmünoglobilinler İle Acth Ve Kortizol Hormonları Üzerine Etkisi  41/// POLAT Yahya, KASAP Hasan

Links:
 1. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/1.-MAKALE_Layout-1.pdf
 2. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/2.-MAKALE_Layout-1.pdf
 3. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/3.-MAKALE_Layout-1.pdf
 4. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/4.-MAKALE_Layout-1.pdf
 5. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/5.-MAKALE_Layout-1.pdf
 6. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/6.-MAKALE_Layout-1.pdf
 7. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/7.-MAKALE_Layout-1.pdf
 8. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/8.-MAKALE_Layout-1.pdf
 9. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/9.-MAKALE_Layout-1.pdf
 10. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/10.-MAKALE_Layout-1.pdf
 11. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/11.-MAKALE_Layout-1.pdf
 12. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/12.-MAKALE_Layout-1.pdf
 13. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/13.-MAKALE_Layout-1.pdf
 14. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/14.-MAKALE_Layout-1.pdf
 15. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/15.-MAKALE_Layout-1.pdf
 16. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/16.-MAKALE_Layout-1.pdf
 17. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/17.-MAKALE_Layout-1.pdf58
 18. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/18.-MAKALE_Layout-1.pdf
 19. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/19.-MAKALE_Layout-1.pdf
 20. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/20.-MAKALE_Layout-1.pdf
 21. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/21.-MAKALE_Layout-1.pdf
 22. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/22.-MAKALE_Layout-1.pdf
 23. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/23.-MAKALE_Layout-1.pdf
 24. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/24.-MAKALE_Layout-1.pdf
 25. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/25.-MAKALE_Layout-1.pdf
 26. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/26.-MAKALE_Layout-1.pdf
 27. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/27.-MAKALE_Layout-1.pdf
 28. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/28.-MAKALE_Layout-1.pdf
 29. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/29.-MAKALE_Layout-1.pdf
 30. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/30.-MAKALE_Layout-1.pdf
 31. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/31.-MAKALE_Layout-1.pdf
 32. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/32.-MAKALE_Layout-1.pdf
 33. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/33.-MAKALE_Layout-1.pdf
 34. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/34.-MAKALE_Layout-1.pdf
 35. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/35.-MAKALE_Layout-1.pdf
 36. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/37.-MAKALE_Layout-1.pdf
 37. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/38.-MAKALE_Layout-1.pdf
 38. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/39.-MAKALE_Layout-1.pdf
 39. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/40.-MAKALE_Layout-1.pdf
 40. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/41.-MAKALE_Layout-1.pdf
 41. http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2014/06/42.-MAKALE_Layout-1.pdf
Post date: 2014-06-24 15:14:55
Post date GMT: 2014-06-24 12:14:55

Post modified date: 2014-06-25 10:00:27
Post modified date GMT: 2014-06-25 07:00:27

Export date: Wed Nov 22 1:41:01 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com